Vanaf 11 april om 21.00 uur op

Vanaf 11 april om 21.00 uur op

Nicole Vogelenzang

  • Nicole Vogelenzang

    Nicole Vogelenzang werkt sinds 2000 bij het OM, na 9 jaar in de advocatuur te hebben gewerkt. Sinds 2003 is ze werkzaam als Officier zware georganiseerde criminaliteit; eerst bij het parket Haarlem (nu parket Noord-Holland), daarna bij het parket Den Haag. Hier was zij tevens verantwoordelijk voor terreur, internationale rechtshulp, het team bedreigde politici en internationale kinderontvoeringen. Sinds 1 november 2014 werkt ze bij het Landelijk Parket te Rotterdam, waar ze verantwoordelijk is voor de Nederlandse opsporing en vervolging van Internationale Misdrijven. Dat zijn genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven, foltering en gedwongen verdwijningen.  Nederland bestrijdt de straffeloosheid van deze misdrijven en wil geen veilige haven zijn voor hen die zich in andere landen hieraan hebben schuldig gemaakt.

De aanklagers

Terug naar boven