Binnenkort weer te zien bij de VARA op

Binnenkort weer te zien bij de VARA op

BEZWAARBRIEF VOOR PROEFPAKKETJES DIE ACHTERAF NIET GRATIS BLIJKEN TE ZIJN

 • Kanniewaarzijn - proefpakketjes - artikel

  Naar aanleiding van onze uitzending over de gratis proefpakketjes, kun je onderstaande brief gebruiken om schriftelijke bezwaar aan te tekenen tegen een ongewenst abonnement. Stuur de brief aangetekend, dan weet je zeker dat het betreffende bedrijf je verzoek heeft ontvangen.

  Zoals eerder is gezegd: trap er niet in: Let goed op de Algemene Voorwaarden van een aanbieding, want niets is gratis!

   

  VOORBEELDBRIEF

  [Uw naam]

  [Uw woonplaats]

  [Naam bedrijf]

  [T.a.v. Naam contactpersoon]

  [Adresgegevens bedrijf]

  [Betreft: je referentienummer]

  [Woonplaats, datum]

   

  Geachte [naam contactpersoon], 

  Ik heb bij [naam bedrijf] [u/uw client, als het een incassobureau is dat u lastigvalt] uitsluitend een proefpakket besteld en niet om een vervolgzending gevraagd. Bovendien heb ik u geen toestemming gegeven om de kosten van een eventuele vervolgzending van mijn bankrekening af te schrijven. 

  U heeft mij onduidelijk en ondubbelzinnig geïnformeerd. Dit is misleiding en in strijd met de wet. Tussen ons is geen overeenkomst t.a.v. een vervolgzending tot stand gekomen. Daarom ben ik niet verplicht om (een) vervolgzending(en) te betalen. De kosten van het terugsturen van eventuele vervolgzendingen komen volgens de wet voor uw rekening. 

  Overigens ben ik wettelijk niet verplicht die ongevraagde vervolgzendingen aan u terug te sturen. Ik behoud mij ten overvloede het recht voor de vervolgzending(en) te behouden. 

  Als u mij blijft lastig vallen, zal ik mij bij de rechter verweren en tegen u een klacht indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, toezichthouder voor consumentenzaken. 

  [Als voor de vervolgzending kosten van uw rekening zijn afgeschreven: 

  Ik verzoek u (u/uw client, als u de brief of email aan het incassobureau stuurt) het ten onrechte van mijn rekening afgeschreven bedrag van [€ bedrag] binnen vijf dagen terug te betalen.]

  Ik maak, voor zover nodig, aanspraak op de wettelijke rente en incassokosten. 


  Vriendelijke groet, 

  [Uw naam]
  [Uw handtekening]

Artikelen

Over

Soms denk je: dat Kanniewaarzijn! En dan bel je Astrid Joosten en het team van Kanniewaarzijn van de VARA.

Terug naar boven